Chakra

Vadä är Chakra:

Vad är Chakra:
Ordet chakra betyder livshjul och är relaterat till att ett chakra, sett framifrån, ser ut som ett hjul med ett visst antal ekrar eller uppdelningar.
Chakran är energihjul som löper i spiraler rakt igenom kroppen som en del kan se med blotta ögat. Det finns totalt 360 energipunkter förbundna med olika funktioner för att kroppen skall må bra, få känslorna och tankarna vara i balans. Energipunkter med flöden som löper som osynliga trådar genom kroppen och tillför människan livskraftenergi. Alla kan lära sig att känna dom 7 vanligaste genom att man känner att det blåser eller som en vind sveper till under händerna när man håller händerna över dem eller på dem, då också hur energin rör sig i dessa. Varje chakra har förankringar på de mentala, känslomässiga, fysiska och andliga nivåerna. Många sjukdomar och andra långvariga problem stryper energiflödenas naturliga banor, där är energiflödet sämre.
Kroppen består av hundratals chakra / akupunkturpunkter i olika storlekar dessa som jag beskriver här är de sju vanligaste och effektiva att använda för en snabb total kroppsbalansering. Chakra balanserar också det kvinnlig och manliga inom oss.
Kroppens chakran förser alla inre organ och vävnader med livskraftenergi, som verkar som ett subtilt spindelnät genom människan. Chakra lagrar, sänder och mottager livskraftenergi för att sända den vidare genom chakran till kroppen. Energiflödena påverkar nervsystemet som skickar signaler till hjärnan. Den svarar då med att skicka signaler tillbaka till de endokrina körtlarna som sedan bestämmer hormonutsöndringen till blodet. Därför är det också viktigt att ha en bra blodcirkulation i kroppen, inga spända muskler och låst andning i cellerna. De endokrina körtlarna som är kopplade till dessa sju chakran påverkas genom betydelsen av vad varje chakra står för. De påverkas genom omedvetna och medvetna mönster, vanor, ovanor vi lever i.
Dessa sju chakran omfördelar livskrafts energi i kroppen - livskraftenergin genom det närmaste eteriska energifältet som finns runt vår kropp.
Inom den kinesiska medicinen kallas dessa sju chakran för de annorlunda flödena och aktiveras oftast vid meditation. De nedre chakran energi snurrar lite långsammare än de övre chakran.
De har väldigt olika vibrationsfrekvenser. De tre nedre har långsammare frekvenser de är jordbundna energier och de tre övre de himmelska, subtila vibrerar på en högre och snabbare frekvens. Därför har också varje chakra sin motpol. Det första med det sjunde som förenar himmel och jord. Det andra med det sjätte få vi har balansen inifrån oss själva att gå mot våra 

livsmål. Det tredje med det femte och sortera impulser i dagliga händelser och handlingar. Hjärtat är den knutpunkt som förenar dessa och balanserar dem mot varandra, hjärtchakrat har därför ett neutralt plus-minus energi, yin & yang alltså en förening av dessa andra sex.
Det sjunde chakrat innehåller också samtliga andra sex chakran. Det kan man med träning själv känna genom att lägga handen mot huvudet och stänga inflödet av himmelsk energi. Man får då känslan av att bli hoptryckt men energin motsvarar samma frekvenssvängning som det första chakrat har. Det finns många läror och åsikter om dessa chakras färger och verkningar inom människan.
De 7 chakrana motsvarar placeringen av de endokrina körtlarna i kroppen. De endokrina körtlarna kontrollerar hormonbalansen. De olika chakrana har också olika färger. Alla färger vibrerar i olika energifrekvenser som påverkar oss mentalt och känslomässigt på olika medvetna och subtila nivåer. Varje människa har helt naturligt olika färger vi tycker mer eller mindre om periodvis i livet. Genom detta kan vi lära oss massor om oss själva eftersom en naturlig balans finns i att kunna acceptera de olika färgerna.
Vissa perioder i livet använder vi vissa färger mer och mindre därför att vi behöver de olika frekvenserna färgerna har beroende på vad vi lär oss för läxor just då. Vilken roll och engagemang vi har i viktiga situationer som olika färger också kan balanser oss i. Detta påverkar oss då också känslomässigt och mentalt hur vi handlar och agerar i olika situationer.
Titta på ditt hem vad du har valt för färger. Se de olika rummens symboliska innebörd i kombination med färger. Köket där du tillagar din näring och äter den. Vardagsrummet som är en kollektiv samlingsplats. Sovrummen där man hämtar ny energi, inspiration och får själslig vila. Toaletten där du renar dig och gör dig av med avfall. Vilken färg har din bil som du kör mot olika mål i livet. Allt vi omger oss med har en symbolik genom den färg det bär.
När du börjar förstå chakranas funktion att fördela livsenergi genom kroppen som påverkar kroppens fysiska näringsförsörjning så börjar du också skapa en medvetenhet kring dig själv. Du blir mer medveten om dina känslor, vad du tycker och tänker om saker och ting. Varifrån du fått de upplevelser och tro system som med följer. En väg till självkännedom.
Det är som att skala en lök för att innerst inne finna den essensen som är du själv. Att lära sig arbeta mentalt i kombination med fysisk beröring genom Reiki, massage, kropps harmoni och annat gör att du kan återbygga en själslig hälsa mycket snabbare.
Eftersom kroppen lagrar och sparar de erfarenheter du har i livet. Så börjar du också lära dig att påverka ditt eget liv i olika situationer.
Blockeringarna/dåliga ovanor blir tydliga för dig eftersom du då lär dig hur denna livskraftenergi verkar genom kroppen. Ditt kroppsspråk och din utstrålning kommer också att förändras.
Blockeringar och frusna energiflöden blir helt naturligt förståeliga och självklara. Att skala den personliga löken är en livsmening vi alla gör, medvetet eller inte. Det är därför ingen slump att vi omger oss med de färger vi valt och även andra symboliska val vi gör blir tydliga för att lära sig lyssna till själens ton.
Vet du med dig själv att du behöver någon särskild färg eller har behov av att variera dig. Kan du välja en grundfärg där du genom textilier kan ta fram den aktuella färgen du vill ha just nu.Byt alltid ut färger du känner dig färdig med. Annars kan du få en överstimulans som skapar energimässiga/känslomässiga blockeringar inom dig.

Carpe Diem Anna❤